02 Disember 2010

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:

fi

  • membanding dan membeza:

  • membuat kategori,

  • meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.

  • menerangkan sebab.

  • membuat sekuen / urutan.

  • menentukan sumber yang dipercayai,

  • membuat ramalan,

  • mengusul periksa andaian,

  • membuat inferens

IKLAN @ mffzone

Related Posts with Thumbnails